سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
اوج دانش، قدرت تشخیص اخلاقی ونمایاندن پسندیده آن و ریشه کن کردن ناپسند آن است [امام علی علیه السلام]