سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
[ و فرمود : ] آن که زمام خود را به دست سستى سپارد ، حقوق را خوار دارد ، و آن که سخن چین را پیروى کند ، دوست را از دست بدهد . [نهج البلاغه]